Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
HyperLink 
 
 ร า ย ล ะ เ อี ย ด ป ร ะ วั ติ
รหัส :  45 แก้ไขข้อมูลล่าสุด :  29 มกราคม 2551 

ชื่อ : xxxxxxxxx    นามสกุล : xxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   แขวง/ตำบล : xxxxxxxxxxxxxx เขต/อำเภอ : xxxxxxxx
จังหวัด : xxxxxxxxxxx   รหัสไปรษณีย์ xxxxx
เบอร์โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx   เบอร์มือถือ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 รายละเอียดส่วนตัว
 วันเกิด  1/1/2443
 เพศ  หญิง
 สถานะสมรส  โสด
 ส่วนสูง  154
 น้ำหนัก  48
 สัญชาติ  ไทย
 ศาสนา  พุทธ
 สถานภาพทางทหาร  -
ลักษณะงานที่ต้องการ
 ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
   1.  พนักงานฝ่ายผลิต
   2.  บรรจุภัณฑ์
   3.  สโตร์
 เงินเดือนที่ต้องการ  6000
 สถานที่ที่ต้องการทำงาน  นิคมอุสาหกรรมบางปู
รายละเอียดการศึกษา
ปีการศึกษา 2553  จาก ปวช
 ระดับการศึกษา อรรธวิทย์ กรุงเทพ
 วุฒิการศึกษา ม.3
 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 เกรดเฉลี่ย 3.02
ปีการศึกษา 2542  จาก ม.3
 ระดับการศึกษา วัฒนราษรังสรรค์ กรุงเทพ
 วุฒิการศึกษา ม.3
 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
 เกรดเฉลี่ย 2.95
รายละเอียดประวัติการทำงาน
ตั้งแต่ มกราคม  2548  ชื่อบริษัท โตโยต้า สำโรง
ถึง ธันวาคม  2550  ที่อยู่-ติดต่อ 186 ทางรถไฟเก่า 02-3861000ต่อ 3802
 เงินเดือน 6000
 ตำแหน่ง แยกเอกสาร
 หน้าที่-ผลงาน
 แยกเอกสารภายในบริษัท และเอกสารภายนอก แยกส่งแต่ละแผนก จัดซื้อ บุคคล บัญชีการเงินและทุกแผนกในบริษัท เป็นพนักงานรับเหม่าดีเด่น
ตั้งแต่ มกราคม   ชื่อบริษัท
ถึง มกราคม   ที่อยู่-ติดต่อ
 เงินเดือน
 ตำแหน่ง
 หน้าที่-ผลงาน
 
ตั้งแต่ มกราคม   ชื่อบริษัท
ถึง มกราคม   ที่อยู่-ติดต่อ
 เงินเดือน
 ตำแหน่ง
 หน้าที่-ผลงาน
 
รายละเอียดการอบรม
ตั้งแต่ มกราคม  2548  สถานบันอบรม โตโยต้า สำนักงานใหญ่
ถึง ธันวาคม  2550  หลักสูตรการอบรม การบริการงาน OCH ภายในและภายนอกประเทศ
ตั้งแต่ มกราคม   สถานบันอบรม บริษัท นอเทอร์เบล
ถึง พฤศจิกายน  2550  หลักสูตรการอบรม การบริการ
รายละเอียดความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ
 ความสามารถทางด้านภาษา
    ภาษา อังกฤษ พูด ปานกลาง อ่าน ได้ดี เขียน ไดดี
    ภาษา พูด อ่าน เขียน
    ภาษา พูด อ่าน เขียน
 สามารถทางด้านขับขี่
 พาหนะขับขี่
 ความสามารถทางด้านอื่น ๆ
    -
fiogf49gjkf0d

    -
fiogf49gjkf0d

    -
fiogf49gjkf0d
รับจ้างทำรายงานเข้าเล่ม

    -
fiogf49gjkf0d
กีฬาแบตบินตัน

    -
fiogf49gjkf0d
เป็นคนหัวไว้เรียนรู้งานเร็ว
 โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
 คิดไอเดีย ระบบการจัดเอกสารภายในบริษัทไม่ให้มีการผิดพาด
 บุคคลอ้างอิง
 คุณ อนงค์ ทับทิม หัวหน้างาน ประจำโตโยต้า จุดเอกสาร บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ 186 ทางรถไฟเก่า พระประแดง สำโรงใต้ สมุทรปราการ 02-386-1000 ต่อ 3802