Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
HyperLink 
 
 ร า ย ล ะ เ อี ย ด ป ร ะ วั ติ
รหัส :  19706 แก้ไขข้อมูลล่าสุด :  18 มิถุนายน 2556 

ชื่อ : xxxxxxxxx    นามสกุล : xxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   แขวง/ตำบล : xxxxxxxxxxxxxx เขต/อำเภอ : xxxxxxxx
จังหวัด : xxxxxxxxxxx   รหัสไปรษณีย์ xxxxx
เบอร์โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx   เบอร์มือถือ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 รายละเอียดส่วนตัว
 วันเกิด  13/1/2501
 เพศ  ชาย
 สถานะสมรส  โสด
 ส่วนสูง  165
 น้ำหนัก  85
 สัญชาติ  ไทย
 ศาสนา  พุทธ
 สถานภาพทางทหาร  ยกเว้น
ลักษณะงานที่ต้องการ
 ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
   1.  ช่างยนต์
   2.  
   3.  
 เงินเดือนที่ต้องการ  9000
 สถานที่ที่ต้องการทำงาน  หัวหิน
รายละเอียดการศึกษา
ปีการศึกษา 2551  จาก ปวช
 ระดับการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
 วุฒิการศึกษา ปวช.3
 สาขาวิชา ช่างยนต์
 เกรดเฉลี่ย 2.46
ปีการศึกษา 2547  จาก ม.3
 ระดับการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน
 วุฒิการศึกษา ม.3
 สาขาวิชา -
 เกรดเฉลี่ย 2.50
รายละเอียดประวัติการทำงาน
ตั้งแต่ พฤษภาคม  2550  ชื่อบริษัท บริษัท อี้งง่วนไต๋อีซุซุเซลล์ จำกัด
ถึง มีนาคม  2551  ที่อยู่-ติดต่อ สาขาชะอำ
 เงินเดือน -
 ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน
 หน้าที่-ผลงาน
 ซ่อมรถยนต์,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ตรวจเช็คลมยาง,เช็คระยะ
ตั้งแต่ มกราคม  56  ชื่อบริษัท
ถึง มกราคม  56  ที่อยู่-ติดต่อ
 เงินเดือน
 ตำแหน่ง
 หน้าที่-ผลงาน
 
ตั้งแต่ มกราคม  56  ชื่อบริษัท
ถึง มกราคม  56  ที่อยู่-ติดต่อ
 เงินเดือน
 ตำแหน่ง
 หน้าที่-ผลงาน
 
รายละเอียดการอบรม
ตั้งแต่ มกราคม  56  สถานบันอบรม
ถึง มิถุนายน  56  หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่ มกราคม  56  สถานบันอบรม
ถึง มกราคม  56  หลักสูตรการอบรม
รายละเอียดความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ
 ความสามารถทางด้านภาษา
    ภาษา พูด อ่าน เขียน
    ภาษา พูด อ่าน เขียน
    ภาษา พูด อ่าน เขียน
 สามารถทางด้านขับขี่
 พาหนะขับขี่ รถจักรยานยนต์
 ความสามารถทางด้านอื่น ๆ
    -
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

    -
fiogf49gjkf0d

    -
fiogf49gjkf0d

    -
fiogf49gjkf0d

    -
fiogf49gjkf0d
 โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
 
 บุคคลอ้างอิง