Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
HyperLink 
 
 ร า ย ล ะ เ อี ย ด ป ร ะ วั ติ
รหัส :  16906 แก้ไขข้อมูลล่าสุด :  10 พฤษภาคม 2555 

ชื่อ : xxxxxxxxx    นามสกุล : xxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   แขวง/ตำบล : xxxxxxxxxxxxxx เขต/อำเภอ : xxxxxxxx
จังหวัด : xxxxxxxxxxx   รหัสไปรษณีย์ xxxxx
เบอร์โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx   เบอร์มือถือ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 รายละเอียดส่วนตัว
 วันเกิด  18/8/2526
 เพศ  หญิง
 สถานะสมรส  สมรส
 ส่วนสูง  167
 น้ำหนัก  54
 สัญชาติ  ไทย
 ศาสนา  พุทธ
 สถานภาพทางทหาร  
ลักษณะงานที่ต้องการ
 ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
   1.  ผู้จัดการทั่วไป
   2.  พนักงานธุรการ
   3.  ฝ่ายอบรม
 เงินเดือนที่ต้องการ  15000
 สถานที่ที่ต้องการทำงาน  อำเภอปราณบุรี-อำเภอหัวหิน
รายละเอียดการศึกษา
ปีการศึกษา  จาก ปริญญาโท
 ระดับการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
 เกรดเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2549  จาก ปริญญาตรี
 ระดับการศึกษา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 เกรดเฉลี่ย 2.94
รายละเอียดประวัติการทำงาน
ตั้งแต่ พฤษภาคม  2549  ชื่อบริษัท บริษัทสยาม เฟิร์ม อินเตอร์ ลอส์จำกัด
ถึง พฤษภาคม   ที่อยู่-ติดต่อ 13/59 ซอยหัวหิน 47/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 เงินเดือน 15000
 ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขาหัวหิน
 หน้าที่-ผลงาน
 รับบริการด้านงานทะเบียนและธุรการต่างๆ
ตั้งแต่ มกราคม   ชื่อบริษัท
ถึง มกราคม   ที่อยู่-ติดต่อ
 เงินเดือน
 ตำแหน่ง
 หน้าที่-ผลงาน
 
ตั้งแต่ มกราคม   ชื่อบริษัท
ถึง มกราคม   ที่อยู่-ติดต่อ
 เงินเดือน
 ตำแหน่ง
 หน้าที่-ผลงาน
 
รายละเอียดการอบรม
ตั้งแต่ มกราคม   สถานบันอบรม
ถึง พฤษภาคม   หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่ มกราคม   สถานบันอบรม
ถึง มกราคม   หลักสูตรการอบรม
รายละเอียดความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ
 ความสามารถทางด้านภาษา
    ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
    ภาษา พูด อ่าน เขียน
    ภาษา พูด อ่าน เขียน
 สามารถทางด้านขับขี่ รถจักรยานยนต์, รถยนต์
 พาหนะขับขี่ รถยนต์
 ความสามารถทางด้านอื่น ๆ
    -
fiogf49gjkf0d
Internet

    -
fiogf49gjkf0d
สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้

    -
fiogf49gjkf0d

    -
fiogf49gjkf0d

    -
fiogf49gjkf0d
 โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
 พนักงานดีเด่น ปี 2554
 บุคคลอ้างอิง
 นายสมศักดิ์ ช่อผกา