Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
ค้นหาประวัติ > สาขาอื่น ๆ [ค้นพบทั้งหมด 1640 คน]
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ขัยรถยนต์  ขัยรถมอเตอร์ไชย 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 6000/8000 จังหวัด สมุทรปราการ 16 ตุลาคม 2550
ม3 กศน -
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต  บรรจุภัณฑ์  สโตร์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 6000 จังหวัด สมุทรปราการ 29 มกราคม 2551
ปวช อรรธวิทย์ กรุงเทพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ม.3 วัฒนราษรังสรรค์ กรุงเทพ คอมพิวเตอร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  ครูพี่เลี้ยง 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7500up จังหวัด สมุทรปราการ 10 เมษายน 2551
ปวส วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช. วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่บัญชี  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า  พนักงานทั่วไป
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 ขึ้นไป/รายวัน+OT จังหวัด สมุทรปราการ 04 เมษายน 2551
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมุทรปราการ วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานต่างประเทศแคนนาดา  งานต่างประเทศออสเตียรเรีย ประเทศ สหรัฐอเมริกา 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด เชียงราย 29 มีนาคม 2551
อนุปริณญา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย อิเล็กทรอนิกส์
อนุปริณญา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย อิเล็กทรอนิกส์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างเทคนิค  พนักงานสโตร์ ,stock  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 7500-8000 จังหวัด สมุทรปราการ 21 พฤษภาคม 2551
ป.ว.ส วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ช่างเทคนิคโลหะ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานสโตร์  พนักงานฝ่ายบุคคล  พนักงานฝ่ายผลิต
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 7000-8000 จังหวัด สมุทรปราการ 26 พฤษภาคม 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พลศึกษา
- - -
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการทั่วไป,ธุรการคลังสินค้า  ควบคุมคุณภาพๆ (QA,QC)  ฝ่ายผลิต
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 6500 จังหวัด สมุทรปราการ 30 เมษายน 2551
ปริญญาตรี ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์สาขาบริหารรัฐกิจ
มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนปัว วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : call center  เร่งรัดหนี้สิน  ฝ่ายอนุมัติสินเชื่อ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด สมุทรปราการ 02 พฤษภาคม 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริการธุรกิจ เอกการโรงแรม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ไม่จำกัด  ไม่จำกัด  ไม่จำกัด
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 6000 จังหวัด สมุทรปราการ 12 พฤษภาคม 2551
ม.3 การศึกษานอกโรงเรียน ม.3
ป.6 บ้านคลองหลวง
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝายผลิต  -  -
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 5000 จังหวัด สมุทรปราการ 12 มิถุนายน 2551
มัธยมปลาย ระบบการศึกษานอกโรงเรียนสมุทนปรากรา สามัญ
มัธยมต้น โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สามัญ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  พนักงานจัดซื้อ  พนักงานบัญชี
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด สมุทรปราการ 15 มิถุนายน 2551
ปวช. โรงเรียนอรรถวิทย์พาณิชยการ การบัญชี
ม.3 โรงเรียนบางหัวเสือบุญแจ่มเนียมนิล -
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานคลังสินค้า  พนักงานตรวจสอบคุณภาพ  พนักงานทั่วไป
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 6500 จังหวัด สมุทรปราการ 08 มิถุนายน 2551
มัธยมปลาย โรงเรียน แกศึกษาพัฒนา วิทย์ - คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด กรุงเทพฯ 19 กรกฎาคม 2551
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  ธุรการ  ประชาสัมพันธ์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด สมุทรปราการ 27 สิงหาคม 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สื่อสารมวลชน
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7000 จังหวัด ลำปาง 21 มิถุนายน 2551
ม.ต้น กศน. จังหวัดลำปาง ทั่วไป
ม. ต้น กศน.จังหวัดลำปาง ทั่วไป
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานทั่วไป  ธุรการ  พนักงานส่งเสริม
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 8500 จังหวัด สมุทรปราการ 04 สิงหาคม 2551
ม.6 โรงเรียนวชิรป่าซาง วิทย์-คณิต
- - -
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : QC  ฝ่ายผลิต 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : ค่าแรงขั้นต่ำ จังหวัด สมุทรปราการ 13 สิงหาคม 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารทั่วไป
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : OPERAET, QC.  TECHNICAIN , LEADER  ANY SUITABLE POSITION
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง จังหวัด ชลบุรี 21 ตุลาคม 2551
ปวส. วิทยาลัยเทคนิค บ้านค่าย อุตสาหกรรมการผลิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ตามความเห็นสมควร   
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 12,000 จังหวัด ระยอง 30 ตุลาคม 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สื่อสารมวลชน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธัญบุรี ศิลป์ภาษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ระยอง 05 พฤศจิกายน 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ระบบสารสนเทศ
ปวส วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 13,000 จังหวัด กรุงเทพฯ 06 พฤศจิกายน 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วข.พระนครเหนือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  พนักงานขาย 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 6000 จังหวัด ระยอง 28 ตุลาคม 2551
ปวส. ภาควันอาทิตย์ โปลีเทคนิคระยอง การตลาด
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขับรถ   
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 8500 จังหวัด สระบุรี 07 พฤศจิกายน 2551
ม.3 ร.ร.หินกองวิทยาคม ช่างอุตสาหกรรม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานธุรการ งานผลิต  งานโรงแรม 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ระยอง 26 ตุลาคม 2551
ปวช วิทยาลัยเทคยนิคระยอง การตลาด
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ทั่วไป  จัดเอกสาร  บริการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7000 จังหวัด ระยอง 12 พฤศจิกายน 2551
ม.6 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ วิทย์-คณิต
ม.3 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : QC ตรวจสอบคุณภาพ  ฝ่ายวางแผนการผลิต 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 10000 up จังหวัด จันทบุรี 29 ตุลาคม 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี การจัดการอุตสาหกรรม
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  sale 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ระยอง 16 พฤศจิกายน 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สัตวศาสตร์
อนุปริญญา วิทยาลัยเกษตรกรรมสิงห์บุรี สัตวศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขับรถ  เจ้าหน้ที่กรอกข้อมูล 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 8500 จังหวัด ระยอง 17 พฤศจิกายน 2551
ม.ปลาย ร.ร.เสนาประสิทธิ์ วิทย์คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : โรงงานผลิต  ธุรการ ค๊ย์ข้อมูล  พนักงานทั่วไป
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 6500 จังหวัด อุดรธานี 07 พฤศจิกายน 2551
ปวช อุดรพาณิชยการช่างกล บริหารการขาย
มัธยม สตรีราชินูทิศ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ระยอง 10 พฤศจิกายน 2551
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ศิลป์-คำนวน
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  สโตร์  บัญชี
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7500 จังหวัด นครสวรรค์ 16 พฤศจิกายน 2551
ปวช. อาชีวศึกษานครสวรรค์ คหกรรมศาสตร์
ปวส. อาชีวศึกษานครสวรรค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Logistics  Shipping  Officer
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ระยอง 20 พฤศจิกายน 2551
ปริญญาตรี มาหาวิทยาลัยบูรพา ธุรกิจพาณิชยนาวี
ประกาศณียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคระยอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายผลิต  operator  สโตว์
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 6800 จังหวัด ระยอง 18 พฤศจิกายน 2551
ม.ปลาย กศน.จันทบุรี คณิต-อังกฤษ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เสมียน(สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้)  ร้านกาแฟ  พนงโรงแรม(สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้)
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 6800 จังหวัด ระยอง 18 พฤศจิกายน 2551
มัธยมศึกษาปีที่3 อิสลามศรีอยุธยา
ม.3 อิสลามศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานประจำ   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8,000บาทขึ้นไป จังหวัด ระยอง 18 พฤศจิกายน 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ออกแบบสิ่งทอ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Admin  เจ้าหน้าที่สโตร์  QC
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8500 บาท/เดือน จังหวัด ระยอง 25 พฤศจิกายน 2551
ปวช. วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี การบัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บัญชี  การตลาด  ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9500 จังหวัด ระยอง 24 พฤศจิกายน 2551
ปริญญาตรี วิทยาลัยรำไพพรรณี บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝึกหัด  พนักงานแคชเชียร์  พนักงานประจำคลีนิก
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 6500-7000 จังหวัด ระยอง 21 ธันวาคม 2551
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคระยอง คหกรรมธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคระยอง คหกรรม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าที่ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ระยอง 20 ธันวาคม 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนง ฝ่ายผลิต  พนง ขาย  พนง ทั่วไป
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : ตามตงลง จังหวัด สุรินทร์ 12 ธันวาคม 2551
ป.6 ร.ร ท่าตูม(สนิทราษฏร์วิทยาคม)
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : สโตร์  คลังสินค้า  QC/QA
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 6500 จังหวัด ระยอง 13 ธันวาคม 2551
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : บัญชี  คอมพิวเตอร์  คลังสินค้า จัดซื่อ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 7500 จังหวัด ระยอง 06 มกราคม 2552
ปวส. โรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ อิเล็กทรอนิกส์
ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศิลป์-คำนวณ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย  พี่เลี้ยงเด็ก  ส่วนสำนักงาน
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 6000 จังหวัด ระยอง 05 มกราคม 2552
ปวส. ภาคสมทบเรียนวันอาทิย์ โปลีเทคนิคระยอง การตลาด
ม.6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง ทั่วไป
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : warehouse  IT  Operator
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8,500 จังหวัด ระยอง 07 มกราคม 2552
High Vocational Rayong Technical College. tecnologycomputer
Vocational Non-formal Education Rayong Business computer
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : electrical maintenance (foreman)   
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 20000-30000 จังหวัด ระยอง 09 มกราคม 2552
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคระยอง ไฟฟ้ากำลัง
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง ไฟฟ้ากำลัง(ติดตั้ง)
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู-อาจารย์  งานธนาคาร  งานประชาสัมพันธ์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10,000 ขึ้นไป จังหวัด ระยอง 16 มกราคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต  พนักงานทั่วไป 
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ระยอง 24 มกราคม 2552
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปงพัฒนาวิทยาคม ศิลป์-คณิตศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่บุคคล  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : ตามความเหมาะสม จังหวัด พิษณุโลก 18 มกราคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก การตลาด
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขับรถธุรการ  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 8500-9000 จังหวัด ระยอง 28 มกราคม 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การเมืองการปกครอง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ภาษา - สังคม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : operator  ช่างเทคนิค  ฝ่ายผลิต
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ระยอง 27 มกราคม 2552
ปวส สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น ช่างก่อสร้าง
ปวช วิทยาลัยเทคนิคชอนแก่น ช่างก่อสร้าง
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต   
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ระยอง 03 กุมภาพันธ์ 2552
มัธยมศึกษาตอนต้น รร.จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ปฏิการหน้างาน   
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด ระยอง 30 มกราคม 2552
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ระยอง 30 มกราคม 2552
ป.ว.ส. วิทยาเขตเพาะช่าง ศิลปศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คลังสินค้า  Store  ธุรการ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ระยอง 07 กุมภาพันธ์ 2552
ปวส. โรงเรียนระยองพาณิชยการ การตลาด
ม.6 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ภาษา-สังคม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขับรถ  พนักงานส่งเอกสาร 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด สระบุรี 20 กุมภาพันธ์ 2552
ม.3 ร.ร.หินกองวิทยาคม ช่างอุตสาหกรรม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9500-10000 จังหวัด ระยอง 12 กุมภาพันธ์ 2552
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตหันตรา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคระยอง การขาย
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต   
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ระยอง 04 กุมภาพันธ์ 2552
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสันติธรรมมูลนิธิ วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ขับรถส่วนกลาง  ขับรถประจำตำแหน่ง 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 8500 จังหวัด ระยอง 25 กุมภาพันธ์ 2552
ประกาศวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ม ต้น โรงเรียนวัดสระสี่มุม วิท-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย  จัดเก็บเอกสาร 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 7000 จังหวัด ระยอง 20 กุมภาพันธ์ 2552
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ศิลป-ภาษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศิลป-ภาษา
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ   
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 17000 จังหวัด ระยอง 27 กุมภาพันธ์ 2552
ปริญญาตรี ม.รามคำแหง การบัญชี
ปวช. เทคโนโลยีภาคตะวันออก การบัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานทั่วไป   
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 7500 จังหวัด ระยอง 02 มีนาคม 2552
มัธยมปลาย ร.ร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ศิลป์-คำณวน
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้ช่วยกุ๊ก  ผู้จัดการร้านอาหาร  ประสานงานฝ่ายขาย
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 up จังหวัด ระยอง 11 มีนาคม 2552
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อนุปริญญา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตวังไกลกังวล การบัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานทั่วไป  จป หัวหน้างาน & เทคนิค  -
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : - จังหวัด ระยอง 04 มีนาคม 2552
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์ การจัดการทั่วไป
อนุปริญิญา โรงเรียนเบญจเทคโน บุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุระกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ตรวจสอบคุณภาพ  ผลิต  บริการ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 7000 จังหวัด ระยอง 11 มีนาคม 2552
ประกาศนียบัตรวิชชาชีพระยะสั้น โรงเรียนพระดาบส การเกษตรพอเพียง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ศิลป์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 04 มีนาคม 2552
ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รัฐประศาสนศาตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไม่มี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : คลังสินค้า  สโตร์  ธุรการ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ระยอง 16 มีนาคม 2552
ปวส. วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต  พนักงานทั่วไป  โรงงาน
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 9,000 จังหวัด ชลบุรี 20 มีนาคม 2552
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ.สัตหีบl