Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
ค้นหาประวัติ > ทุกสาขาวิชา ค้นพบทั้งหมด 15868 คน
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : หัวหน้าจัดซื้อ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด หนองคาย 28 กันยายน 2550
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การบัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ขัยรถยนต์ ขัยรถมอเตอร์ไชย
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 6000/8000 จังหวัด สมุทรปราการ 16 ตุลาคม 2550
ม3 กศน -
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ทุกตำแหน่งที่เห็นสมควร
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ขอนแก่น 22 ตุลาคม 2550
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น การบัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกรเครื่องกล วิศวกรโรงงาน วิศวกรฝ่ายผลิต
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 14000 จังหวัด กรุงเทพฯ 01 พฤศจิกายน 2550
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Asministration Staff เลขานุการ ประชาสัมพันธ์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 17,000-20,000 ( Negotiate) จังหวัด สมุทรปราการ 04 พฤศจิกายน 2550
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ จัดซื้อ บุคคล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 11000 จังหวัด สุรินทร์ 29 พฤศจิกายน 2550
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ การจัดการ
ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ การจัดการ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : suppervisor พนักงานบัญชี
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 20,000 จังหวัด ระยอง 03 ธันวาคม 2550
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ บริหารธุรกิจการบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง การบัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : หัวหน้าแผนก ผู้จัดการทั่วไป เลขานุการ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด มหาสารคาม 07 ธันวาคม 2550
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ดนตรีศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บริหารสังคม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานธุรการ บุคคล คอมพิวเตอร์
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด สมุทรปราการ 17 ธันวาคม 2550
ปริญญาตรี วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด สมุทรปราการ 21 ธันวาคม 2550
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช การจัดการทั่วไป
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Production Engineer Production Supervisor Design Engineer
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี 26 ธันวาคม 2550
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมการอาหาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกบินทร์วิทยา วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 18000 จังหวัด สมุทรปราการ 14 มกราคม 2551
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบัญชี
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 14000 จังหวัด สมุทรปราการ 19 มกราคม 2551
ปริญญาตรี ราชภัฎสวนดุสิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต บรรจุภัณฑ์ สโตร์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 6000 จังหวัด สมุทรปราการ 29 มกราคม 2551
ปวช อรรธวิทย์ กรุงเทพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ม.3 วัฒนราษรังสรรค์ กรุงเทพ คอมพิวเตอร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่บุคคล-สรรหา เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์(งานราชการ) เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ-โรงเรียน
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8,500 จังหวัด สมุทรปราการ 31 มกราคม 2551
ปริญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บริหารทรัพยากรมนุษย์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ภาษา-สังคม
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 9500 จังหวัด สมุทรปราการ 04 กุมภาพันธ์ 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จิตวิทยาและการแนะแนว
มัธยมศึกษาตอนปลาย สตรีสมุทรปราการ ศิลป์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ ฝ่ายบุคคล การจัดการ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 8,000-10,000 จังหวัด สมุทรปราการ 29 กุมภาพันธ์ 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การจัดการทั่วไป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนอุดรพณิชยการช่างกล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12,000 บาท จังหวัด สมุทรปราการ 06 มีนาคม 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ วิทย์ ฯ - คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบัญชี พนักงานการเงิน ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด สมุทรปราการ 06 มีนาคม 2551
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ การบัญชี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ การบัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด สมุทรปราการ 10 มีนาคม 2551
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด สมุทรปราการ 13 มีนาคม 2551
ปริญญาตรี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส. โรงเรียนไทย-ไต้หวันเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Q.C. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8,000 จังหวัด ร้อยเอ็ด 18 มีนาคม 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รัฐประศาสนศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วิทย์ฯ-คณิตฯ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานบัญชี พนักงานธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000 จังหวัด สมุทรปราการ 20 มีนาคม 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยพณิชยการบางนา การบัญชี
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานบุคคล จัดซื้อ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด สุราษฎร์ธานี 21 มีนาคม 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกริก คอมพิวเตอร์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ธุรการ
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 11000 จังหวัด สกลนคร 27 มีนาคม 2551
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏสกลนคร การบัญชี
มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : วิศวกร ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 9000-15000 จังหวัด น่าน 27 มีนาคม 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน วิศวกรรมไฟฟ้า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ช่างไฟฟ้า
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ/ประสานงาน บุคคล/สรรห ประชาสัมพันธ์
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 8000ขึ้น จังหวัด ร้อยเอ็ด 29 มีนาคม 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบริหารรัฐกิจและกิจการสรธารณะ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.รพลาญชัยพิทยาคม วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : R&D Production QA,QC,Lap
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด สมุทรปราการ 29 มีนาคม 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ชีวเคมี
มัธยมศึกษา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ วิทย์-คณิต
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานต่างประเทศแคนนาดา งานต่างประเทศออสเตียรเรีย ประเทศ สหรัฐอเมริกา
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด เชียงราย 29 มีนาคม 2551
อนุปริณญา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย อิเล็กทรอนิกส์
อนุปริณญา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย อิเล็กทรอนิกส์
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างไฟฟ้า บำรุงรักษา
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 11000 จังหวัด สมุทรปราการ 04 เมษายน 2551
อนุปริญญา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา ไฟฟ้ากำลัง
ปวช เทคโนโลยี่พลพณิชยการ ไฟฟ้ากำลัง
12345678910...