Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป วันที่ 3 -21 มิถุนายน 2556
รวมข่าวเปิดสอบ 15/6/2556 17:55:11

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนักวิชการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 -21 มิถุนายน 2556
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

2. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ http://job.admincourt.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 3 - 21 มิถุนายน 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เ้ว้นวันหยุดราชการ

3. รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติของผู้สมัคร ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ หลักสูตรและวิธีการสอบ เกณฑ์การตัดสิน


คลิกอ่านเพิ่มเติม ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนักวิชการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบ พนักงาน สำนักงานศาลปกครอง ทุกตำแหน่ง ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=3106


 
ผู้ตอบ :  
รายละเอียด :  
รูปภาพ : (gif, jpg ขนาดไม่เกิน 50 KB น้อยกว่า300x500 Pixel)
จำลองการตรวจสอบ :