Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
fiogf49gjkf0d
ตลาดงานกรมจัด

fiogf49gjkf0d
จัดหางานต่างประเทศ

fiogf49gjkf0d
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ

fiogf49gjkf0d
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ

fiogf49gjkf0d
ลงทะเบียนสมัครงาน

fiogf49gjkf0d
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)

บริการ สจจ.ชลบุรี
fiogf49gjkf0d
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ

fiogf49gjkf0d
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ

fiogf49gjkf0d
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม

fiogf49gjkf0d
แนะแนวอาชีพ

fiogf49gjkf0d
กฏหมายแรงงาน

fiogf49gjkf0d
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

fiogf49gjkf0d
ข่าวสารตลาดแรงงาน

บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
fiogf49gjkf0d
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)

fiogf49gjkf0d
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

fiogf49gjkf0d
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน

fiogf49gjkf0d
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ

fiogf49gjkf0d
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา

หน่วยงานภายในกระทรวง
fiogf49gjkf0d
Link จัดหางานทั่วประเทศ

fiogf49gjkf0d
สำนักงานประกันสังคม

fiogf49gjkf0d
กรมสวัสดิการฯ

fiogf49gjkf0d
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

fiogf49gjkf0d
กรมการจัดหางาน

fiogf49gjkf0d
กระทรวงแรงงาน

เว็บแนะนำ
fiogf49gjkf0d
เว็บใหม่ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

fiogf49gjkf0d
ผลงานรัฐบาล

fiogf49gjkf0d
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
 แ น ะ แ น ว อ า ชี พ
การเพาะถั่วงอก
โดย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ สจจ.ชลบุรี 15 พฤศจิกายน 2551 11:11 น.
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

  การเพาะถั่วงอก

 

 

 

 

              เงินลงทุน         ประมาณ   1,500   บาท

        รายได้             1,400 บาท/175    กิโลกรัม

        วัสดุ/อุปกรณ์    โอ่งน้ำ 5 ใบ กระสอบข้าวสาร อ่างล้างถั่วงอก สายยาง

                                        เมล็ดถั่วเขียว

แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์         เมล็ดถั่วเขียว หาซื้อได้ตามร้านค้าเมล็ดพันธุ์ไม้ทั่วไป

วิธีดำเนินการ
               
1. นำโอ่งน้ำ หรือโอ่งลายมังกร ขนาดกลาง 5 ใบ มาเจาะรูที่ก้นโอ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร จำนวน 5 รู ต่อไป  เพื่อให้น้ำไหลออก
                2. นำเมล็ดถั่วเขียวน้ำหนัก 15 กิโลกรัม แช่ในน้ำสะอาด 1 วัน เมื่อแช่น้ำจนได้ที่แล้วให้ล้างเมล็ดถั่วเขียวให้สะอาด พร้อมกับช้อนเมล็ดถั่วที่ลอยน้ำทิ้ง เพราะเป็นเมล็ดเสียเพาะพันธุ์ไม่ได้
                3. จากนั้นนำมาเทลงในโอ่งๆ ละ 3 กิโลกรัม จำนวน 5 โอ่ง ปิดทับด้วยกระสอบข้าวสาร ใช้ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยง 3 วัน โดยในแต่ละวันต้องรดน้ำวันละ 3 เวลา เช้า กลางวัน เย็น เมื่อครบ   3 วันแล้วจะได้ถั่วงอกมีความยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ได้น้ำหนัก 35-38 กิโลกรัม/1 โอ่ง    รวม 5 โอ่ง จะได้ถั่วงอกประมาณ 175 กิโลกรัม ต่อเมล็ดถั่วเขียว 15 กิโลกรัม

ตลาด/แหล่งจำหน่าย              ขายส่งแม่ค้าตลาดสด หรือนำไปขายเองในตลาดสด

ข้อแนะนำ
1. เมล็ดพันธุ์ควรเป็นเมล็ดถั่วเขียวผิวมันหรือถั่วเขียวสีดำ
2. การเพาะถั่วงอกในช่วงฤดูหนาว จะต้องเพิ่มระยะเวลาในการเพาะเป็น 4 วัน เพราะในช่วงฤดูหนาวพืชเติบโตช้า
3. หากมีเงินทุนและเพาะถั่วงอกจำนวนมาก ควรซื้อเครื่องปั้มน้ำ พร้อมสายยาง ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 20,000 บาท
4. วิธีรดน้ำควรที่จะมีตะแกรงพลาสติกรองรับแรงดันน้ำที่ไหลมาตามสายยาง เพื่อป้องกันไม่ให้แรงดันน้ำเซาะถั่วงอกแตกกระจาย ซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของถั่วงอก และทำให้ถั่วงอกมีลักษณะหงิกงอ เสียรูปทรงได้

 

 

 

 

 
 จำนวนผู้อ่าน 10863 คน


 ข่ า ว ส า ร อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
บาร์บีคิว
ขนมหัวเราะ
ข้าวยำ
ขนมชั้น
ไก่ห่อใบเตย