Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
เปิดแล้ว !! ต่ออายุบัตรชมพู เริ่ม 1เม.ย. - 30 มิ.ย. 58 เปิดแล้ว !! ต่ออายุบัตรชมพู เริ่ม 1เม.ย. - 30 มิ.ย. 58
รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศและในต่างประเทศ
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่การเงิน
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด สระแก้ว 19 มีนาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต รัฐศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัฒนานคร วิทย์-คณิต

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานราชการ  ฝ่านบุคคล  งานธุรการ/ประสานงาน
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 12,000 จังหวัด ชลบุรี 20 มีนาคม 2558
ปวส วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิยชการ การบัญชี
ปวช วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิยชการ บัญชี

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานประจำ   
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ฉะเชิงเทรา 20 มีนาคม 2558
ม.3 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
รับสมัครพนักงานขาย ด่วน 330 30/3/2558 15:32:52 มนัญญา คงนุรัตน์
หางานวุฒิ ปวช ค่ะ 220 30/3/2558 12:15:05 ฐิติรัตน์
รับสมัคร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ แม่บ้าน ประจำคลินิกรักษาสัตว์ พัทยา 150 30/3/2558 11:10:32 สุธารัตน์
OGENKI รับสมัครเภสัชกร ร้านสุขภาพและความงาม สาขาเซ็นทรัลชลบุรี 120 30/3/2558 9:21:15 Ogenki
รับสมัคร พนักงานเสริฟ,แม่ครัว/พ่อครัว อาหารตามสั่ง ,ผู้ช่วยครัว 530 29/3/2558 20:47:24 ณัฐพัชญ์
หางานทำ 401 29/3/2558 15:06:22 ชัยภัทร
รับสมัคร : หัวหน้า/ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนคลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้าสัตหีบ (กิจการห้องเย็นฐานทัพเรือสัตหีบ) 310 27/3/2558 11:01:05 บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-9667008 (หากท่านใดสนใจ ติดต่อ คุณเด่น,คุณโอ, คุณกิม[จ.-ศ. 08.00-17.00 น.])
รับสมัครช่างเทคนิค อำเภอเมือง (บ้านสวน) ด่วน!!! 610 26/3/2558 15:59:47 บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
รับสมัครช่างเทคนิค สาขาพัทยา ด่วน!! 270 26/3/2558 15:49:12 บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
รับสมัครพนักงานขาย(PC) โทรศัพท์มือถือ ประจำสาขา ฮาร์เบอร์มอลล์ / โลตัสบ่อวิน 480 26/3/2558 13:15:01 ฺBangkok Telecom 999 Co.,LTD
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >