Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานชลบุรี (IT) ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานชลบุรี (IT)
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
การนำยารักษาโรคเข้า "ไต้หวัน"
ประชาสัมพันธ์ สารคดีชุดแรงงานไทยไปอาเซียน
ขยายระยะเวลาการรับหนังสือแสดงความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556
ประกาศเตือน!!! อย่าเดินทางไปทำงานนวดในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซียอย่างเด็ดขาด
แผนที่การเดินทางไปสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี สาขาเทศบาลเมืองหนองปรือ
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Produnction/Process Engineer  QA/QC/R&D Engineer  Engineer
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 18000 จังหวัด สมุทรปราการ 15 กรกฎาคม 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนารีนุกูล วิทย์-คณิต

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานประจำโรงงาน  พนักงานขายร้านสะดวกซื้อ  พี่เลี้ยงเด็ก
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 9,000 จังหวัด ชลบุรี 15 กรกฎาคม 2557
มัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนสวายวิทยาคาร ศิลป์-ภาษา

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล  บริการ/งานขาย
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ชลบุรี 15 กรกฎาคม 2557
อนุปริญญา วิทยาอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา บริหารธุรกิจ/การจัดการธุรกิจค้าปลีก
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" พานิชยกรรม การบัญชี

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
หางานพิเศษรายได้เสริม รับงานมาทำที่บ้าน งานพิเศษเสาร์ อาทิตย์ 50 23/7/2557 16:06:08 job1234
รับสมัครพนักงานขายเครื่องสำอางค์ จตุจักร ชลบุรี 140 23/7/2557 11:09:45 เบญ
รับสมัครพนักงานขาย จตุจักร ชลบุรี 110 23/7/2557 11:07:33 เบญ
รับสมัครพนักงานขายเครื่องสำอางค์ จตุจักร ชลบุรี 70 23/7/2557 11:03:51 เบญ
รับสมัครพนักงานบัญชี ด่วน!!!!!!!! 230 23/7/2557 8:08:57 พลอย
รับนักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน จ่ายรายวัน 140 23/7/2557 5:01:02 sirima
รับสมัครงานประจำ,พาร์ทไทม์ รายได้ 3,000-7,000บ./สัปดาห์ 251 22/7/2557 22:52:05 maxz111
รับสมัครงานประจำ,พาร์ทไทม์ รายได้ 3,000-7,000บ./สัปดาห์ 120 22/7/2557 22:51:56 maxz111
เปิดรับน้องๆ นักเรียน /นักศึกษา หางาน Part time 170 22/7/2557 22:38:16 job1234
รับสมัครพนักงานประจำร้านขนมปัง(คักแฮง สาขาตลาดหนองมน) 520 22/7/2557 16:54:42 กุ้ง
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >