Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ด่วน ! เปิดจดทะเบียนใหม่แรงงานต่างด้าวเฉพาะกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจากทะเล ด่วน ! เปิดจดทะเบียนใหม่แรงงานต่างด้าวเฉพาะกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจากทะเล
ด่วน !! ขอเชิญนายจ้างและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุม เรื่องการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจากทะเล
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล
NEW!! นายจ้างต่างด้าวบัตรชมพูรีบยื่นแบบบัญชีรายชื่อเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติ ด่วน !
NEW !!!! ย้ายสถานที่ทำการศูนย์บริการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
คู่มือมาตรฐานกลางของกรมการจัดหางาน (พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ2558)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศและในต่างประเทศ
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครูคอมพิวเตอร์  ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล  ออกแบบกราฟิก
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 12000+ จังหวัด บุรีรัมย์ 11 พฤศจิกายน 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คอมพิวเตอร์ศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ -

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : operator ฝ่ายผลิต  พนักงานคลังสินค้า สโตร  ช่างซ่อมบำรุง โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 13,000 จังหวัด ระยอง 12 พฤศจิกายน 2558
ปวส เทคโนโลยีIRPC ช่างยนต์ (ช่างอุตสาหกรรม)
ปวช เทคโนโลยีIRPC ช่างยนต์

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า  เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ชลบุรี 12 พฤศจิกายน 2558
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) การจัดการ

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
ต้องการแรงงานฝีมือช่างเชื่อมจำนวนมาก 60 24/11/2558 11:22:30 นางสาวภัสสร วรรณารักษ์
รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ด่วน! 650 23/11/2558 18:00:41 บจก.ซิงจุน
รับสมัครแม่บ้านประจำโรงแรม 330 23/11/2558 13:16:31 พล
ต้องการคนขายของ ด่วนๆๆ 601 22/11/2558 16:38:50 วีระนันท์ เข็มทอง
รับสมัครพนักงานธุรการประจำสำนักงาน 761 22/11/2558 6:46:18 English Cornor สาขาฮาเบอร์มอลล์
รับพนง.ชั่วคราว (ระหว่าง 15 ธ.ค58-15ม.ค 59) 480 21/11/2558 11:58:28 สายฝน
รับสมัคร พนักงานการตลาด Freelance ด่วน!! 310 20/11/2558 12:31:44 บริษัท เอชเคเอสเจอินฟอร์เมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
รับสมัครงาน 400 20/11/2558 12:16:33 บ.ยูนิโปรแมนูแฟคเจอริ่ง จก.
รับสมัครพนักงานชาย/2อัตรา 1010 19/11/2558 13:10:18 พลอย
นศ.ม.บูรพา ต้องการหางานทำ ละแวก บางแสน หนองมน ครับ 1142 18/11/2558 17:12:01 Scotty
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >