Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน 21 พ.ค.2558 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
เปิดแล้ว !! ต่ออายุบัตรชมพู เริ่ม 1เม.ย. - 30 มิ.ย. 58
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศและในต่างประเทศ
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ชลบุรี 19 พฤษภาคม 2558
ปวส ไทยเบญจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้พลิตรายการทีวี  T.V. Production  ช่างถ่ายรูป วิดีโอ ตัดต่อ
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 19 พฤษภาคม 2558
ปริญญาตรี University of Hertfordshire - UK Digital Animation
International Baccalaureate Garden International School - Rayong International Baccalaureate

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Admin Office  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าขนส่ง
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 12,000-15,000 จังหวัด ชลบุรี 19 พฤษภาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลับกรุงเทพสุวรรณภูมิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี คอมพิวเตอร์

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
รับสมัครพนักงาน 500 21/5/2558 18:57:38 บริษัท แล็บเอ็าส์ (ชลบุรี) จำกัด
รับสมัครแม่บ้าน ศรีราชา รายได้ 8,000 - 1x,xxx บาท 220 21/5/2558 14:17:34 กฤษฎา
ประกาศรับสมัครงานหลายอัตรา 480 21/5/2558 9:17:26 บริษัทฮาร์ดแวร์เฮาส์แอนด์โฮมโปรดักส์จำกัด
รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส.(พร้อมเริ่มงาน) 1640 19/5/2558 11:03:25 อีอาร์เอ ชลบุรี 038-049810
รับสมัครงาน พนักงานบัญชี พนักงานฝ่ายSale พนักงานขายบัตรกรีนฟี พนักงานรถคาร์ท พนักงานฝ่ายสนาม (รายได้ดี สวัสดิการเยี่ยม) 1120 19/5/2558 9:25:51 บริษัท บางพระกอล์ฟอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
งานพาร์ทไทม์ 1400 18/5/2558 20:45:40 นภาลัย
รับสมัครพนักงานบัญชี ด่วน 812 18/5/2558 18:52:19 คุณพัช 094-9961191
รับสมัคร ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 760 18/5/2558 16:58:46 บริษัท อเมริกัน แคร์ เอเชีย จำกัด
ต้องการทำงานพิเศษเสาร์อาทิตย์ หรืองานพิเศษทำที่บ้าน 1780 16/5/2558 20:10:30 sirima1
หางานค่ะ. 590 15/5/2558 17:10:47 สุภาพร. แซ๋เติ่น
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >