Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน 21 พ.ค.2558 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน 21 พ.ค.2558 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
เปิดแล้ว !! ต่ออายุบัตรชมพู เริ่ม 1เม.ย. - 30 มิ.ย. 58
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศและในต่างประเทศ
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลสินเชื่อ  เจ้าหน้าที่ธนกิจ  เจ้าหน้าที่ประสานงาน
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 25000 จังหวัด ชลบุรี 17 เมษายน 2558
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง การเงินการธนาคาร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ภาษาไทย

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่IT  พนักงานธุรการ 
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ลพบุรี 19 เมษายน 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : แคชเชียร์   
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ชลบุรี 20 เมษายน 2558
ปริญญาตรี มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มัธยมปลาย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
เสริมงานพิเศษ งานเสริมออนไลน์ ธุรกิจเสริมหลังเลิกงาน 470 23/4/2558 11:47:22 ชาย
เปิดรับสมัครงาน part time เสาร์อาทิตย์ งานคีย์ข้อมูลทำที่บ้าน 510 23/4/2558 9:54:58 ชญาภา
รับสมัครพนักงานบัญชีและพนักงานทำความสะอาด 610 23/4/2558 9:24:34 ตลาดใหม่ชลบุรี
งานอายุ 30 ปีขึ้นไป งานพิเศษทำที่บ้าน งานคีย์ข้อมูลใช้ word 630 21/4/2558 9:57:27 ไอติม
รับสมัคร : หัวหน้า/ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนคลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้าสัตหีบ (กิจการห้องเย็นฐานทัพเรือสัตหีบ) 620 20/4/2558 13:44:49 บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-9667008 (หากท่านใดสนใจ ติดต่อ คุณเด่น,คุณโอ, คุณกิม[จ.-ศ. 08.00-17.00 น.])
หางานกรุงเทพ หางานสมุทรปราการ งานคีย์ข้อมูลรายได้ดี 350 20/4/2558 13:40:36 ดา
ประกาศ!!! รับสมัครช่างเทคนิค อำเภอเมือง (บ้านสวน) ด่วน!!! 570 20/4/2558 11:30:50 บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
หางานpart timeแจกใบปลิว ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 1280 9/4/2558 22:15:20 ชญาภา
ด่วน!!รับสมัคร แม่บ้านประจำสำนักงานสาขาชลบุรี จำนวน 1 อัตรา 1621 9/4/2558 19:05:33 เตือนใจ
มีเวลาว่างหลังเลิกงาน วันหยุด อยากหาเงินเพิ่ม ทำงานพิเศษหลังเลิกงาน 2310 9/4/2558 14:23:12 ไอติม
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >