Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกบูธจัดหางานในมกรรมคอนเสิร์ตฉลอง 16 ปี เวทีไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกบูธจัดหางานในมกรรมคอนเสิร์ตฉลอง 16 ปี เวทีไทย
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
การนำยารักษาโรคเข้า "ไต้หวัน"
ประชาสัมพันธ์ สารคดีชุดแรงงานไทยไปอาเซียน
ขยายระยะเวลาการรับหนังสือแสดงความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556
ประกาศเตือน!!! อย่าเดินทางไปทำงานนวดในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซียอย่างเด็ดขาด
แผนที่การเดินทางไปสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี สาขาเทศบาลเมืองหนองปรือ
" อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถติดต่อให้ท่านไปทำงานที่ไต้หวัน โดยการจัดส่งของกรมการจัดหางาน "
" รัฐบาลฮ่องกงประกาศปรับค่าแรงขั้นต่ำแก่ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ "
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  พนักงานลูกค้าสัมพันธ์  พนักงานขาย
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 10000 จังหวัด ชลบุรี 19 เมษายน 2557
ปวส. โรงเรียนชลบุรีบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เสริฟ  ขาย  part time
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 9000up จังหวัด สมุทรสาคร 19 เมษายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา การสอนวิชาสังคมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุการทั่วไป  ธุการคลังสินค้า  ฝ่ายจัดซื้อ
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 10,000 จังหวัด ชลบุรี 19 เมษายน 2557
ม. 3 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์ คหกรรม และโภชนาการ

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
งาน parttime ทำเสาร์อาทิตย์ ว่างงาน สนใจ Click!!ด่วน!! 60 23/4/2557 17:21:38 natinee
งาน part time เสาร์-อาทิตย์ ทำที่บ้านได้ วันละ 2-3 ชม./วัน 80 23/4/2557 17:20:54 natinee
งานพิเศษ งานระหว่างเรียน ทำเสาร์ อาทิตย์ รายได้ดี 50 23/4/2557 17:19:58 natinee
งาน Part Time 2557 งานสร้างอาชีพกระเเสตอบรับดีมีรายได้ 60 23/4/2557 15:53:45 ศิริมา
เงินเดือนไม่พอใช้ แนะนำงานพิเศษมาใหม่ เริ่มเดือนพฤษภาคมนี้ คลิ๊กอ่านด้านใน 120 23/4/2557 15:17:35 sirima
รับสมัครคนคีย์ข้อมูล เริ่มเดือนพฤษภาคมนี้ รับงานไปทำที่บ้านได้ 80 23/4/2557 15:16:22 sirima
งานพิเศษมาแรง เริ่มเดือนพฤษภาคม รับงานไปทำที่บ้านได้ 70 23/4/2557 15:15:24 sirima
งานพิเศษมาใหม่ เดือนพฤษภาคมนี้ ไม่จำกัดวุฒิ 100 23/4/2557 15:14:32 sirima
รับสมัครคนคีย์ข้อมูลเดือนพฤษภาคมนี้ ไม่จำกัดวุฒิ รับงานไปทำที่บ้านได้ 570 22/4/2557 18:02:13 sirima
งานคีย์ข้อมูลมาใหม่เดือนพฤษภาคมนี้ รับงานไปทำที่บ้านได้ รับเงินรายวัน 230 22/4/2557 18:01:08 sirima
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >