Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน 7ส.ค.2558
เปิดแล้ว !! ต่ออายุบัตรชมพู เริ่ม 1เม.ย. - 30 มิ.ย. 58
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศและในต่างประเทศ
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการบัญชี  เจ้าหน้าที่บัญชี  เจ้าที่หน้าการเงิน
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 11000 จังหวัด ชลบุรี 26 มิถุนายน 2558
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษา ชลบุรี การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ชลบุรี พณิชยการ

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : หัวหน้างานบริหารงานบุคคล  ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารงานบุคคล 
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร จังหวัด ชลบุรี 26 มิถุนายน 2558
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ชลบุรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Planning Officer  Admin 
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 18000 จังหวัด ชลบุรี 27 มิถุนายน 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ การจัดการอุตสาหกรรม

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
เว็บหางานชลบุรี สมัครงานในชลบุรี เพื่อคนชลบุรีค่ะ 1030 29/6/2558 14:50:56 คนชลบุรีนี่เอง
รับสมัครงาน ช่วยคอนเฟิร์มและส่งสินค้า 761 28/6/2558 23:07:14 ออย
ร้านอาหารSanMarzano บางแสน-อ่างศิลา รับสมัครพนักงานเสริฟประจำ 2-3อัตรา 460 28/6/2558 21:00:16 เบส 0929299262
รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง ด่วน !!! 1090 27/6/2558 11:55:14 บริษัทเทพประสิทธิ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
รับสมัครธุรการ วุฒิปวช.ปวส. 1601 26/6/2558 12:22:58 อิทธิกฤต-0982526564
รายได้เสริม วันละ 500-1000 บาท ทำงานโดยผ่านระบบอินเตอร์เนต 900 25/6/2558 22:08:05 Khunpimnetr
รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์คะ^^ 400 25/6/2558 11:57:11 Yara
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ศรีราชา วุฒิ ปวส.หญิง 1190 23/6/2558 21:27:20 ERA ประจำสาขาศรีราชา 038-049810
หางานประจำคับ วุฒิ ม.6 933 23/6/2558 15:41:38 อิศรา <แม็ก>
รับสมัครพนักงานประชาสัมพันธ์ 1551 23/6/2558 13:28:18 เบญ 0945492987
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >