Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 12 ปี 2558 ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 12 ปี 2558
รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศและในต่างประเทศ
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : นิติกร  เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์  บุคลากร ทรัพกร
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 23 กุมภาพันธ์ 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต นิติศาสตร์

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานโรงงาน  พนักงานประจำ 
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 9000+ จังหวัด ชลบุรี 23 กุมภาพันธ์ 2558
ม.3 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ware house  operator  พนักงานทั่วไป
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ชลบุรี 23 กุมภาพันธ์ 2558
ปวช เทคโนโลยีแหลมฉบัง ช่างยนต์
ม.3 ทุ่งศุขลาพิทยากรุงไทยอนุเคราะห์

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
รับสมัครพนักงานบัญชี 740 1/3/2558 12:45:39 ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิ๊บบอน
รับสมัครงานคีย์ข้อมูล หารายได้เสริม รับงานทำที่บ้านได้ 870 28/2/2558 23:06:28 .เปรมวิกา.
ประกาศรับสมัครงาน..ด่วน!!!!! 1300 27/2/2558 17:24:34 ภัทราพร
หางาน สโตร ยาม พ่อบ้าน 510 27/2/2558 16:05:47 รดิศ จันทร์เจริญ
หางานค่ะ เริ่มงานได้ทันทีไม่เกี่ยง 550 27/2/2558 15:46:12 นัน
รับสมัครงานร้านเชสเตอร์กริลล์ Shift supervisor, ผู้ช่วยผู้จัดการ 460 27/2/2558 14:56:07 ชนัดดา 085-5025079
รับสมัครแม่บ้านประจำสำนักงาน ชลบุรี 420 27/2/2558 14:05:58 อมร
รับสมัคร แม่บ้าน ประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา 430 27/2/2558 10:56:37 สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี
รับสมัคร แม่บ้าน ประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา 1070 25/2/2558 11:01:57 สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี
รับสมัครงาน 2161 25/2/2558 10:00:25 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >