Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกบูธจัดหางานในมกรรมคอนเสิร์ตฉลอง 16 ปี เวทีไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกบูธจัดหางานในมกรรมคอนเสิร์ตฉลอง 16 ปี เวทีไทย
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
การนำยารักษาโรคเข้า "ไต้หวัน"
ประชาสัมพันธ์ สารคดีชุดแรงงานไทยไปอาเซียน
ขยายระยะเวลาการรับหนังสือแสดงความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556
ประกาศเตือน!!! อย่าเดินทางไปทำงานนวดในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซียอย่างเด็ดขาด
แผนที่การเดินทางไปสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี สาขาเทศบาลเมืองหนองปรือ
" อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถติดต่อให้ท่านไปทำงานที่ไต้หวัน โดยการจัดส่งของกรมการจัดหางาน "
" รัฐบาลฮ่องกงประกาศปรับค่าแรงขั้นต่ำแก่ผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ "
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  นักวิชาการ  เลขานุการ
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 12 เมษายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม วิทย์ - คณิต

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานขาย   
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 13,000+ จังหวัด ชลบุรี 12 เมษายน 2557
อนุปริญญาตรี กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนีบัตรวิชาชีพ กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย การบัญชี

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงาน Lab  QC  QA
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 12 เมษายน 2557
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมีอุตสาหกรรม-เครื่องมือวิเคราะห์

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
รับสมัครงาน Part Time วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เป็นรายได้เสริม 840 19/4/2557 14:43:08 ศิริมา
รับสมัครพนักงาน 1180 19/4/2557 11:12:47 บริษัท ที.เอ.ซี.จำกัด (บ้านบึง)038-110812
รับสมัครพนักงาน 840 19/4/2557 11:12:40 บริษัท ที.เอ.ซี.จำกัด (บ้านบึง)038-110812
รับสมัครพนักงานแนะนำสินค้า โซนชลบุรี 910 18/4/2557 17:10:59 รุ่ง
มีเครื่องเสียงให้เช่าในงานต่างๆและรถกระบะรับจ้างทั่วไปอยู่ศรีราชา0894081280 530 18/4/2557 17:02:05 ทวีทรัพย์ รัตนภา(วี
รับสมัครครู คอมพิวเตอร์ และ บัญชี 1110 18/4/2557 14:11:48 นายชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ 038-277 777 ต่อ 105
รับ พนักงานเก็บตัวอย่างแหมฉบัง 910 18/4/2557 14:06:17 จุติมา
รับสมัครผู้ช่วย และ พนักงาน 10 อัตรา สาขาถนนชัยพรวิถี ด่วนมาก!!! 1150 18/4/2557 9:54:41 คุณรัญชิดา 085-0825556 (รับสายตลอด 24 ชม.)
มินิบิ๊กซี รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการ,พนักงาน 10 อัตรา สาขาตะเคียนเตี้ย ด่วนมาก!!! 920 18/4/2557 9:54:13 คุณรัญชิดา 085-0825556 (รับสายตลอด 24 ชม.)
หางาน Part Time 2557 ทำเสาร์อาทิตย์ รายได้เสริม รายได้พิเศษ หลังเลิกงาน 860 17/4/2557 21:38:54 ศิริมา
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >