Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธัีนวาคม 2558 ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธัีนวาคม 2558
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
การนำยารักษาโรคเข้า "ไต้หวัน"
ประชาสัมพันธ์ สารคดีชุดแรงงานไทยไปอาเซียน
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เลขานุการ  ธุรการทั่วไป  ผู้ช่วยนิติกร
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด น่าน 14 พฤศจิกายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นิติศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคน่าน การบัญชี

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เลขา/ธุรการ/ประชาสัมพันธ์  จป.หัวหน้างาน/จป.เทคนิค  ครูผู้ช่วยสอน
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 13000 จังหวัด ชลบุรี 14 พฤศจิกายน 2557
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา บริหารธุรกิจ

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : Safety Engineer  Field Engineer  QA/QC Engineer
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 18,000 จังหวัด ลำปาง 15 พฤศจิกายน 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
รับช่างเชื่อม 250 24/11/2557 15:42:27 อภิเชษฐ์
รับทำบัญชี รายเดือน ปิดงบรายปี จดบริษัท เปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบีียน 400 24/11/2557 13:16:18 พร 098-5049241
รับสมัครงาน โฟแมนก่อสร้าง วิศวกรโยธาด่วน 270 24/11/2557 10:28:36 บจก.แอ็บโซลูท บิลเดอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด
หางานทำค่ะเริ่มงานได้ทันที วุติ ม.6ค่ 650 22/11/2557 19:23:09 นฤมล โทร 089-9794330
ด่วน! รับสมัคร นักวิเคราะห์ระบบ (BA) และ Programmer หลายอัตรา 500 22/11/2557 16:42:01 บริษัท ซอฟต์แวร์ แฟคตอรี่ จำกัด
หางานพิเศษ มีเวลาว่างกลางวัน หางานพิเศษทำที่บ้าน 400 21/11/2557 20:36:57 ชญาภา
รับแม่บ้านสำนักงาน พาร์ทไทม์ 580 21/11/2557 16:26:32 ฝ่ายบุคคล 094-9961191
รับสมัคร เภสัชกร ประจำร้าน OGENKI สาขาเซ็นทรัลชลบุรี 300 21/11/2557 9:55:05 Ogenki
PARTTIME ( พาร์ทไทม์ ) งานทำที่บ้าน รายได้ดี 960 20/11/2557 20:11:43 job1234
รับสมัครด่วนเงินเดือน 10,000-15,000บาท 1851 20/11/2557 17:40:30 คุณยศ
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >