Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
คู่มือมาตรฐานกลางของกรมการจัดหางาน (พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ2558) คู่มือมาตรฐานกลางของกรมการจัดหางาน (พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ2558)
เปิดแล้ว !! ต่ออายุบัตรชมพู เริ่ม 1เม.ย. - 30 มิ.ย. 58
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
รายชื่อบริษัทจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศและในต่างประเทศ
เตือน! คนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างงที่จังหวัดฟุคุชิมะ
ประกาศสอบราคาจัดจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงาน?ขาย  พนักงานธุรการ  พนักงาน?ต้อนรับ
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด ชลบุรี 24 สิงหาคม 2558
ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี? วิทย์?-คณิต?

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : งานคีย์ข้อมูล  งานธุรการ  งานควบคุมคุณภาพ
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 12000 จังหวัด ชลบุรี 25 สิงหาคม 2558
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี การโรงแรมและการบริการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี การบัญชี

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ฝ่ายบุคคล  เจ้าที่การธนาคาร  พนักงานของรัฐ
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : สามารถต่อลองได้ จังหวัด อยุธยา 26 สิงหาคม 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ รัฐศาสตร์

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
รับธุรการ1อัตรา 501 3/9/2558 10:55:22 ตุ๊ก
รับสมัครงานตำแหน่ง Business Analyst และ Programmer 220 3/9/2558 10:37:56 อุบล วิไลพันธุ์
รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ด่วน!!! หลายอัตรา 350 3/9/2558 8:46:09 ทราย
รับสมัคร ร.ป.ภ. ประจำหอพักบางแสน รายได้ดี มีที่พักให้ครับ 210 2/9/2558 23:28:13 ศรีแสนสุขแมนชั่น
รับสมัครเลขานุการ 270 2/9/2558 10:19:05 ละเอียด
รับสอนวิธีใช้ และ การอ่านเครื่องมือวัดพื้นฐานที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 100 2/9/2558 8:38:32 จักรกฤษณ์ 0949689414
หางานpart time / งานอิสระ เกี่ยวกับ IT ทำครับ 140 2/9/2558 4:26:11 scotty
ประกาศรับสมัครพนักงาน (ด่วน) 360 1/9/2558 22:27:39 บริษัทเดลต้า กอล์ฟ
รับสมัครพนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง 260 1/9/2558 15:03:09 พัช-0949961191
รับดูแลผู้ป่วย/รับเลีัยงเด็ก 140 31/8/2558 10:17:04 จิน
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >