Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
จัดหางานต่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ลงทะเบียนเพื่อคัดรายชื่อ
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน(เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว)
บริการ สจจ.ชลบุรี
ปฏิทินการจัดนัดพบแรงงานทั่วประเทศ
หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
แนะแนวอาชีพ
กฏหมายแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มมอบอำนาจ(แก้ไข)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มต่างประเทศ/สมัครงาน
แบบฟอร์มเอกสารงานต่างประเทศ
แบบฟอร์มworkpermit/พม่า ลาวและกัมพูชา
หน่วยงานภายในกระทรวง
Link จัดหางานทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการฯ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ผลงานรัฐบาล
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
การประกาศรับสมัครงานผ่านกระทู้ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ การประกาศรับสมัครงานผ่านกระทู้ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์
ด่วน! กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
สาร/ยาต้องห้ามนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การคัดกรอกของเหลวและเจลประเภทต่างๆที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
การนำยารักษาโรคเข้า "ไต้หวัน"
ประชาสัมพันธ์ สารคดีชุดแรงงานไทยไปอาเซียน
ขยายระยะเวลาการรับหนังสือแสดงความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556
ประกาศเตือน!!! อย่าเดินทางไปทำงานนวดในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซียอย่างเด็ดขาด
แผนที่การเดินทางไปสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี สาขาเทศบาลเมืองหนองปรือ
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ธุรการ  บุคคล 
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 25 สิงหาคม 2557

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : IT Suport   
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด ชลบุรี 25 สิงหาคม 2557
ปริญญาตรี ม.ทักษิณ เทคโนโลยีสรสนเทศ

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : มัคคุเทศ  QC 
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด ชลบุรี 25 สิงหาคม 2557
ป.ตรี ม.จุฬาฯ ภาษาอังกฤษ

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT) งานนัดพบแรงงานชลบุรี(IT)
  อ่านทั้งหมด >
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
"ด่วนมาก" รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงาน วุฒิ ป.ตรี เน้นมีประสบการณ์ 50 31/8/2557 8:49:39 คูโบต้าเบญจพลชลบุรี 086-351-7778
"ด่วนมาก" รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงาน วุฒิ ป.ตรี เน้นมีประสบการณ์ 60 31/8/2557 8:49:24 คูโบต้าเบญจพลชลบุรี 086-351-7778
รับสมัครพนักงานคีย์ข้อมูล รับงานไปทำที่บ้านได้ รายได้ดี 100 31/8/2557 4:21:07 sirima
งานพิเศษ คีย์ข้อมูล ตอนเย็นหลังเลิกงาน รายได้ดี 70 31/8/2557 4:20:08 sirima
งานพาร์ทไทม์ คีย์ข้อมูล นักศึกษาหารายได้หลังเลิกเรียน จ่ายรายวัน 60 31/8/2557 4:18:58 sirima
ร้านค็อฟฟี่เวิลด์ รับพนักงาน Part-TIME ด่วนมาก 110 30/8/2557 22:24:36 คุณชนัดดา 085-5025079
คอฟฟี่เวิลด์ รับสมัครพนักงาน 10 อัตรา สาขาตึกคอมชลบุรี 120 30/8/2557 22:06:31 ชนัดดา 0855025079
คอฟฟี่เวิลด์ รับสมัครพนักงาน 10 อัตรา สาขาตึกคอมชลบุรี 80 30/8/2557 22:06:28 ชนัดดา 0855025079
มีเครื่องเสียงให้เช่าในงานต่างๆและรถกระบะรับจ้างทั่วไปอยู่ศรีราชา0894081280 101 30/8/2557 20:56:42 ทวีทรัพย์ รัตนภา(วี
รับสมัครพนักงานขายคอนโดที่ชลบุรี / ด่วน 180 30/8/2557 19:04:08 Sarinthip
12
  อ่านทั้งหมด >